Над 80% от производството на електроенергия идва от невъзобновяеми енергийни източници, като въглища и газ. Според ООН до 2025 г.
човечеството ще се нуждае от двойно повече електричество.
В днешно време вятърните турбини с хоризонтална ос на въртене
се използват главно за преобразуване на вятърната енергия в електрическа.
Те са позиционирани в големи системи за вятърни паркове. Въпреки широкото им приложение, класическите  винтови турбини с витло имат значителни недостатъци, които трябва да бъдат отстранени в новата версия на «Вятърна електроцентрала».
Технология, патентована в повече от 75 страни по целия свят от автора на проекта
ДЕНИС ТЯГЛИН.
Планово проекта е разделен на 4 етапа
1. 2019 - 2021  Инжинерно проучване, изследване и моделиране
2. 2020 - 2022  Разработване на оптимален модел и основна проектна документация
3. 2022 - 2023  Разработване на решения за оптимален модел и създаване на основна проектна документация
4. 2023  Изготвяне на проектна документация по заявка на клиентите и нейното внедряване в продукти от производители
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ БЪДЕЩЕТО СЕГА

имате възможност да закупите дялове от компанията със съответния сертификат и актуални отстъпки към момента

възползвайте се от предоставените възможности и маркетинговия план на компанията и печелете заедно със своите приятели, близки и семейство.
Регистрирайте се и получете 500 инвестиционни дяла подарък от компанията
и закупете инвестиционни пакети, започващи от 10$ на 10 равни месечни вноски
Double click to edit
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НАТИСНЕТЕ ТУК
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА И ПОЛУЧЕТЕ ПОДАРЪК 500 ИНВЕСТИЦИОННИ ДЯЛА ОТ КОМПАНИЯТА
MYTOP.WORK
MYTOP.WORK
HOME OFFICE & PASSIVE INCOME
HOME OFFICE & PASSIVE INCOME
JOIN NOW
EARN DAILY